top of page

Mamy wielką przyjemność poinformować Was, że 25.07.2018 roku podpisaliśmy umowę, dzięki której na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) realizujemy operację p.t. "Doposażenie przedsiębiorstwa z branży stolarskiej w specjalistyczne maszyny do obróbki drewna". Wsparcie uzyskaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.

Celem ogólnym operacji jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR. W chwili obecnej nasza Firma zajmuje się w głównej mierze produkcją mebli z płyt meblowych - m. in. są to wykonywane na wymiar kuchnie, szafy meblowe, zabudowy wnętrz). Incydentalnie projektujemy także i wykonujemy jednostkowe, trudne do powtórzenia egzemplarze elementów drewnianych. W wyniku planowanej operacji zakupione zostaną specjalistyczne maszyny do drewna, pozwalające na obróbkę materiału (wyrówniarka i  wiertarka wielowrzecionowa). Ich kupno pozwoli wydatnie rozszerzyć ofertę produktów wytwarzanych w Firmie o takie przedmioty drewniane jak m.in. schody, drzwi, parapety okienne, meble wykonywane seryjnie. Zakup maszyn umożliwi stworzenie (wraz z innymi, będącymi już w posiadaniu Firmy maszynami) linii produkcyjnej gwarantującej powtarzalność produkcji, co pozwoli na wytwarzanie serii nowych produktów: mebli i powtarzalnych modeli schodów i drzwi. Operacja podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym (rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa, poprawa ergonomii pracy, obniżenie kosztów i czasochłonności produkcji) i umożliwi wejście z produktami na rynek regionalny i krajowy. Odbiorcami wykonywanych na zamówienie produktów będą zarówno osoby fizyczne, jak i inne firmy, w tym także deweloperzy (wnioskodawca będzie w stanie zaoferować im współpracę i sprawne wyprodukowanie całości wyposażenia wnętrz -  schodów, parapetów i całości elementów meblowych w przygotowywanych przez nich "pod klucz" lokalach mieszkalnych).

Operacja pozwoli na wsparcie finansowe procesu rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez doposażenie naszego przedsiębiorstwa w specjalistyczne maszyny do obróbki drewna. W jej wyniku zostanie także utworzone nowe miejsce pracy (jeden etat).

Planujemy zakupić maszyny za łączną sumę 71 430 zł, przy czym środki finansowe pozyskane dzięki podpisanej umowie to 40 651 zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowić ma zatem kwotę do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Trzymajcie za nas kciuki!!

 

lgd_color1_e2a5e.jpg

07.08.2018

lgd.png
bottom of page